เทคโนโลยีขนาดเล็กกับกล้องวงจรปิด

เขียนโดย: cctvcheck24 cctvcheck24 | May 24, 2017

ในโลกปัจจุบันที่เครื่องมืออิเล็คทรอนิคมีแต่จะมีขนาดเล็กลง และเล็กลงเรื่อยๆ เช่น อดีตคอมพิวเตอร์เมนเฟรมขนาดใหญ่ที่แปรสภาพเป็นแลปท็อป แทปเลต เป็นต้น

ซึ่งผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ก็สงผลให้ระบบกล้องวงจรปิดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีขนาดเล็กลง  ตรงข้ามกับประสิทธิภาพที่มีมากขึ้น  โดยในยุคแรกนั้นระบบกล้องรักษาความปลอดภัยจะถูก บันทึกภาพไว้ด้วยม้วนวิดีโอ  แต่สมัยนี้กลับถูกบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีพื้นที่เก็บมากมายหลายเทราไบต์ หรือแม้แต่การบันทึกแบบไร้สาย  แม้แตการเรียกดูภาพก็ไม่ได้ใช้ดูได้เพียงแต่ในทีวีจอใหญ่เทอะทะ  หากแต่สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต หรือแม้แต่ในสมาร์ทโฟนซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งที่ต้องการสังเกตได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียว

ทศวรรษที่ผ่านมามีรายงานหลายฉบับทำให้เรารู้ว่าตลาดของกล้องวงจรปิดเติบโตมากขึ้นถึง 45 %  ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณ  และนับเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น  โดยทุกวันนี้คุณจะสามารถพบกล้องวงวรปิดได้ทุกหัวระแหง   ดังนั้นนอกจากต้องแข่งขันกันในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานแล้ว  ดีไซน์และความสวยงามก็เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมาก โดยผู้บริโภคจะให้ความสำคัญต่อขนาดที่ต้องไม่ใหญ่เกะกะสายตา กล้องที่เคยขนาดใหญ่ถูกเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง กลมกลืนกลับสภาวะโดยรอบมากขึ้น โดยในยุคแรกเริ่มกล้องวงจรปิดอาจมีขนาดพอๆกับลูกบาส  แต่เมื่อเวลาผ่านไปขนาดกับเล็กลงเท่าแฮมเบอร์เกอร์เท่านั้น

เพราะการจับตาดูเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้น  จึงสอคคล้องกับเทคโนโลยีขนาดเล็กที่สนับสนุนการสังเกตุการณ์ที่สะดวกสะบาย ไม่ว่าจะเป็นกล้องขนาดเล็กที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม  อุปกรณ์ดูภาพขนาดเล็กที่พกพาติดตัวไปได้ทุกหนแห่งให้ภาพอยู่ในสายตาได้ตลอดเวลา จึงนับว่าเทคโนโลยีนี้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากให้แก่วงการกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย