การใช้งานการบันทึกภาพวงจรปิดแบบต่างๆ

เขียนโดย: cctvcheck24 cctvcheck24 | May 24, 2017

ภาพวีดิโอจากกล้องวงจรปิดแบบไอพีนั้นกำลังได้รับความนิยมในด้านการรักษาความปลอดภัย   ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  ใช้ในสถานที่และเพื่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป  เช่น ในโรงพยาบาล คาสิโน ศูนย์กีฬาและอื่นๆอีกมากมาย แต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างคุณภาพของภาพวิดีโอที่อัดเก็บไว้ กับภาพสดของเหตุการณ์ ว่าแบบไหนจะสามารถให้คุณภาพการรักษาความปลอดภัยได้ดีมากกว่ากัน

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น ในคาสิโนที่มีการหมุนเวียนเงินมากมายต่อวัน  และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการจรกรรมผู้ตรวจสอบสามารถดูเหตุการณ์ภายในอย่างทั่วถึงเพียงนังสังเกตการณ์อยู่หน้าจอ กับออฟฟิศทั่วไปที่มักจะอัดภาพเก็บเอาไว้เฉยๆ  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของสถานที่  อย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยสำคัญอีก 1 อย่าง ที่ต้องพิจารณา คือ การประมวลผลของวิดีโอ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น โรงงานเลือกบันทึกวิดีโอการทำงานของลูกจ้าง  ซึ่งลดปริมาณbandwidth(ความถี่ภาพ)และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บภาพที่มีความละเอียดสูง เพราะต้องบัันทึกเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  แต่วิธีเดียวกันนี้อาจไม่ดีนักหากใหโรงพยาบาลใหญ่ที่ติดกล้องกว่า 1600 ตัว บันทึกภาพเคลื่อนไหวอย่างละเอียด  ซึ่งแน่นอนว่าระบบการบันทึกจะต้องใช้หน่วยความจำมากมายบันทึกกว่าล้านเหตุการณ์ต่อวัน นำมาซึ่งสัญญาณเตือนอันน่่ารำคาญให้ลบความจำส่วนที่ไม่จำเป็น

ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะใช้พืื้นที่เก็บประมาณซึ่งน้อยกว่าภาพที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ว่าจะเพราะมีต้นไม้อเยอะ มีเงา หรือการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ

แสงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประหยัดพิ้ืนที่และค่าใช้จ่ายในการบันทึก  เช่น กล้องonboard IR illuminators จะใช้ได้ดีกับสภาวะแสงน้อย ซึ่งทำให้ใช้ที่จัดเก็บมากขึ้น  ต่างกับที่ที่มีแสงมากกล้องก็ไม่จะเป็นต้องใช้ที่เก็บมากเท่าไหร่นัก

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้อุปกรณ์ต้องทำงานหนักและใช้ที่จัดเก็บเยอะนั้นนอกจากแสงน้อยยังเกิดจากการตั้งค่ากล้องวงจรปิดผิดพลาดที่ทำให้การจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุ ซึ่งทำให้ฮาร์ดดิสก์มีอายุการทำงานสั้นลง

อย่างที่กล่าวข้างต้นที่ยกตัวอย่างว่าโรงพยาบาลไม่เหมาะกับการบันทึกภาพไว้ทุกเหตุการณ์  จึงเหมาะ จะใช้ระบบไฮบริดที่สามารถจะเลือกการบึนทึกแค่บางช่วงเวลา   นอกจากนี้ระบบไฮบริดยังใช้ได้กับกับจับภาพในสนามกีฬาที่มีคนมากมาย และมีทางเข้าหลายทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณืได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ได้

จะเห็นได้ว่าการบันทึกแบบต่างๆ หรือแม้แต่การสังเกตุภาพโดยตรงเหมาะสำหรับการใช้งานตามแบบต่างๆที่ต่างกันทั้ง สถานที่ สภาพแวดล้อม และปัจจัยการใช้งาน  จึงต้องเลือกให้เหมาะสมเพื่อให้ได้เครือง มือรักษาความปลอดภัยที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ