การตลาดที่มีผลต่อ CCTV

เขียนโดย: cctvcheck24 cctvcheck24 | May 29, 2017

จากบทความที่แล้ว  เราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตลาดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด  ซึ่งมันมักเกี่ยวข้องกับฟังชันก์การใช้งาน  ราคา และอื่นๆ  อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและความเป็นจริงที่อยู่ภายใต้การตลาดที่สวยหรูเพื่อที่ผู้บริโภคอย่างคุณจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดนั่นเอง

ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

นี่คือยุคใหม่ของระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ  ระบบกล้องวงจรปิดก็เอากับเขาเหมือนกันในเรื่องนี้  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งต้องการจับภาพและรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุด  ระบบนี้ อาจรวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์เรื่องการเข้าออกประตู หรือสัญญาณกันขโมย  แต่ในเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดนั้น  แน่นอนว่าระบบเซ็นเซอร์นั้นย่อมสามารถจับความเคลื่อนไหวของคน หรือหน้าได้ดีกว่าระบบกล้องวงจรปิดที่ไม่มีเซ็นเซอร์  บางรุ่นอาจถึงขนาดจับอุณหภูมิเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม  ว่าเข้าไปนั่น  ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณประกอบด้วยแล้วกัน

ระบบอเนกประสงค์

ขึ้นเชื่อว่าอเนกประสงค์ก็คือการรวมเอาสารพัดข้อดีไว้นั่นเอง  ทุกวันนี้ระบบ all-in-one ย่อมเป็นที่สนใจได้มากกว่าระบบที่มีเพียงฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งอย่างแน่นอน  แต่คุณควรพิจารณา  และสอบถามให้แน่ชัด  ว่าการนำมารวมกันจะยังรักษาประสิทธิภาพทีั่ดีไว้ได้หรือเปล่า  ถ้ามันไม่ดีพอ คุณควรเลือกเพียงฟังก์ชันที่จำเป็นน่าจะดีกว่า

ระบบไร้สาย

เรียกได้ว่าระบบนี้เป็นระบบใหม่ล่าสุดของช่วงนี้  คือไม่ต้องใช้สายไฟในการติดตั้ง  หากก็พ่วงมาด้วยราคาที่แพงเอาการ  ดังนั้น  ก็ดูความจำเป็นเป็นหลักจะดีที่สุด