คุณวิโรจน์ กำเนิดงาม เจ้าบ้าน

งานติดตั้งที่ คุณวิโรจน์ กำเนิดงาม เจ้าบ้าน กรุงเทพ

พนักงานมีความพยายามช่วยเหลือลูกค้าทุกวิธี เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติ แม้ในวันนั้นเป็นวันหยุดของเขา สุดท้ายก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ กล้องวงจรปิด ราคา