คุณสรยุทธ์, ขอนแก่น

Jun 12, 2017

คุณสรยุทธ์, ขอนแก่น

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด SmartView