บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นับพร้อมกัน 24 มี.ค.-เปิดกล้องวงจรปิดเฝ้า 24 ชม.

เขียนโดย: cctvcheck24 cctvcheck24 | Mar 21, 2019

ไปรษณีย์สำนักงานใหญ่หลักสี่ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พร้อมกระจายบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ส่ง 350 เขต เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกันกับวันที่ 24 มีนาคม 2562   

 

โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย กล้องวงจรปิด โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อย 24 ชั่วโมง 

 
          วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ไปรษณีย์สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ ได้มีการจัดพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนแล้ว โดยในขณะนี้ทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ ได้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อจะเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ได้ลงคะแนนแล้วไว้ที่ไปรษณีย์หลักสี่ เพื่อคัดแยกต่อไป
 
 

          ทั้งนี้ ต้องรอบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากทุกเขตทั่วประเทศ มารวบรวมไว้ที่ไปรษณีย์หลักสี่ ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 จะมีการรวบรวมบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จ และจะทำการคัดแยกใหญ่ แล้วกระจายส่งไปยัง 350 เขตทั่วประเทศ โดยจะส่งถึงแต่ละเขตจนครบ ประมาณวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 เพื่อรอนับรวมกับคะแนนวันเลือกตั้งจริง 24 มีนาคม 2562 

          เมื่อบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าถูกส่งไปถึงแต่ละเขตแล้ว จะมีการนำไปจัดเก็บที่สถานีตำรวจภูธร โดยการเก็บไว้ภายในห้องขัง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและกล้องวงจรปิดคอยเฝ้าดูตลอด 24 ชั่วโมง