ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV IP Camera และ ความปลอดภัยในองค์กรบริษัท

เขียนโดย: cctvcheck24 cctvcheck24 | Sep 3, 2018

ติดตั้งกล้องวงจรปิด กับความรักษาความปลอดภัยในองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะกับการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Camera เนื่องจากความสูญเสียเกิดจากเตรือข่ายได้รับความเสียหายบางครั้งแทบจะประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ ในขั้นแรกการวางแผนการรักษาความปลอดภัย คือ การประเมินความเสี่ยง ต้องเข้าใจในการป้องกัน และ ประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้น ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ในการป้องกัน ตรวจจับ และ แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับความเสียหาย และ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจคิดว่าการรักษาความปลอดภัย คือการป้องกันแล้วก็เพียงพอ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยมีมากกว่านั้น คือ รวมถึงการกู้ข้อมูลจากปัญหาที่เกิดเพียงชั่วคราว เช่น ไฟดับ หรือ เกิดจากภัยธรรมชาติ

 1. ทำไมเครือข่ายจึงต้องการระบบรักษาความปลอดภัย องค์กรใช้เครือข่ายโทรคมนาคมในการติดต่อดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การกู้คืนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และ การเชื่อมต่อระบบเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ ความเสียหายในการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมาก ความเสียหายที่เกิดจากการขาดความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อองค์กรมีค่ามากกว่า ความเสียหายที่มากกว่านี้คือความเสียหายในระบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมการทำงานของเครือข่ายโทรคมนาคม
 2. ปัญหาทีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ความเสียหายจากความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล และ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญา
  • ความเสียหาย และ ความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ทำให้การให้บริการในเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดลง แต่ปัญหานี้อาจเกิดเพียงชั่วคราว
  • การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการติดต่อสื่อสารทางเสียง ผู้บุกรุกได้แก่พวกดักฟัง มักเป็นพวกแฮกเกอร์ แต่ปัญหานี้เป็นแค่ปัญหาที่ไม่ใหญ่นัก ผู้บุกรุกอาจเพียงต้องการสำรวจระบบ หรือ หาความรู้จากระบบเท่านั้น อาจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้
 3. การควบคุมระบบเครือข่าย การพัฒนาการควบคุม ซึ่งการควบคุมนี้คือกระบวนการที่ละ หรือ กำจัดปัญหาในเครือข่ายให้หมดไป ชนิดของการควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท การป้องกัน การตรวจจับ และ การแก้ไขให้ถูกต้อง
  1. การควบคุมโดยการป้องกัน สามารถลด หรือ หยุดบุคคลจากการกระทำต่าง ๆ
  2. การควบคุมแบบตรวจจับ เป็นการเปิดเผยเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ที่คอยตรวจสิ่งผิดกฎหมาย หรือ ตรวจไวรัส
  3. การควบคุมแบบแก้ไขให้ถูกต้อง สามารถแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งคอมพิวเตอร์ และ บุคคลจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัย

สามารถ เช็คราคากล้องวงจรปิด ได้ที่นี่ >>> www.cctvcheck24.com/checkprice <<<

ดูรายละเอียด กล้องวงจรปิด และ ดูสินค้าตัวอย่าง กล้องวงจรปิด ได้ที่นี่ >>> www.cctvcheck24.com/product <<<